ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

 

Η χρήση του χαρτιού έχει αυξηθεί ραγδαία στη σύγχρονη κοινωνία και μάλιστα πολλαπλασιάστηκε  40 φορές από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.  Δεδομένου ότι η ετήσια κατανάλωση ξεπερνά πλέον τους 200.000.000 τόνους ετησίως, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη ανακύκλωσής του.

 

Η διαδικασία παραγωγής του χαρτιού περιλαμβάνει δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Από τη στιγμή που θα καλλιεργηθεί ένα δάσος μέχρις ότου φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, η πρώτη ύλη μετατρέπεται σταδιακά σε απόρριμμα. Η ανακύκλωση του, εάν γίνει με ορθή διαχείριση, είναι οικονομικά συμφέρουσα και παράγει καλής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί.

 

Η συμμετοχή μας στην ανακύκλωση χαρτιού έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οικονομικά οφέλη για τους πελάτες-συνεργάτες μας. Συγκεκριμένα, εμείς δραστηριοποιούμαστε στο στάδιο περισυλλογής και διαλογής χαρτιού προς πολτοποίηση. 

 

Για τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούμε φορτηγά οχήματα, τα οποία διαθέτουν ειδικό γερανό, αποσκοπώντας στην πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη ευελιξία εξυπηρέτηση των πελατών μας. Επίσης, τοποθετούμε και βιομηχανικούς κάδους. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με διαδικασίες οικολογικές, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον και ο άνθρωπος!